Annons
Annons

FOUR THINGS TO THINK ABOUT WHEN TAKING PORTRAITS


 

Min assistent, kollega och superwoman Emma Grann har satt ihop en liten guide med fyra tips på vad du ska tänka på när du fotograferar porträtt!

For english – scroll down!

blogg31

Kontakt
När du fotograferar porträtt är det otroligt viktigt att du får en kontakt och har en bra kommunikation med personen du skall fotografera. Det kan vara bra att prata innan och under fotograferingen för att skapa den här kontakten och för att allt skall kännas mer naturligt. Någonting som också är viktigt är att ge personen du fotograferar mycket positiv feedback under fotograferingen. Säg till när det känns bra eller om du gillar en viss pose eller ett uttryck, och när det inte känns bra så är det bättre att istället bara testa något annat utan att säga det, det kan vara en annan vinkel eller att personen kan sätta sig ner eller att du går närmare.

Annons

Val av objektiv
Tänk på att det som är närmast kameran visas störst i en bild, vidvinkelobjektiv kommer att förstärka denna effekt medan ett teleobjektiv gör att motivet upplevs plattare. Så redan i valet av objektiv väljer du också hur ditt porträtt kommer att se ut. Bilden till vänster här nedan är tagen med ett teleobjektiv (150mm) och bilden till höger är tagen med vidvinkel (28mm), båda med samma inställningar på kameran.

blogg30
Två porträtt tagna med två olika objektiv / Two portraits taken with two different lenses

Ljus 
Ljuset spelar en stor roll i alla bilder, men nog speciellt när du fotograferar porträtt. Det är viktigt hur skuggorna faller för olika skuggor skapar väldigt olika uttryck och känslor. Oftast vill man ha fint ljus i ansiktet så att betraktaren lätt kan få en bra kontakt när de tittar på bilden. Tips på två bra ställen för fint porträttljus är: inomhus vid ett stort fönster eller utomhus i skuggan en ljus dag.

Ögonen
När du fotograferar människor kommer du nästan alltid vilja betona deras ögon. Du kan ha den perfekta vinkeln och exponeringen, men om ögonen inte är skarpa lider hela bilden. Se till att sätta ditt fokus på personens ögon och fotograferar du utomhus eller i annat väldigt hårt ljus så kan en reflexskärm vara till stor hjälp för att förhindra att ögonen blir för mörka.

blogg32
Foton: Emma Grann / Studio Emma Svensson

Om du gillar dessa tipsinlägg ska du kolla in kategorin fototips där jag kommer samlar fler artiklar. Du kan också följa bloggen på Bloglovin för att inte missa nya inlägg. Eller gilla min page på Facebook där jag tipsar om fler inlägg och får önskemål från er på vad ni vill läsa mer om!

_

FOUR THINGS TO THINK ABOUT WHEN TAKING PORTRAITS

My assistant Emma Grann have done a mini-guide to shooting portraits:

Contact
When shooting portraits, it is incredibly important that you have contact and good communication with the person you want to capture. It might be good to talk before and during the shoot to create this connection, and for everything to feel more natural. Something that’s also important is to give the person you’re photographing positive feedback during the shoot. Tell them when it feels good, or if you like a certain pose or expression, and when it doesn’t feel good, it is better to try something else, without saying it, it might be a different angle or that they can sit down or if you get closer.

Choice of lenses
Remember that the thing closest to the camera appears bigger in a picture, wide-angle lens will enhance this effect, while a telephoto lens makes a subject flatter. So already in the choice of lens, you also choose what your portrait will look like. The picture on the left is taken with a telephoto lens (150mm) and the one on the right was taken with a wide-angle (28mm), both with the same settings on the camera.

Light
Light plays a major role in all the pictures, especially when shooting portraits. It’s important to look at the shadows, because different shadows create very different expressions and emotions. Usually you want to have nice light in the face so that the viewer can easily get a good contact when they look at the picture. Tips on two great places for fine portraits light is: indoors beside a large window or outdoors in the shade on a bright day.

The eyes
When photographing people, you will almost always want to emphasize their eyes. You can have the perfect angle and exposure, but if the eyes are not sharp – the whole picture will suffer. Make sure to put your focus on the person’s eyes and if you shoot outdoors or in other very harsh light – a reflector will be very helpful to keep their eyes from getting dark.

Photos: Emma Grann / Studio Emma Svensson

If you like these tips posts you should check out the category ”fototips”. You can also follow the blog on Bloglovin so you don’t miss my new posts. Or like my page on Facebook where I provide tips on posts and receive requests from you on what you want to read about!

(0)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons

 
 


Annons

Laddar