Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CARL BENGTSSON


 

cb_elle_sweden_september_2000_006

Namn: Carl Bengtsson
Ålder: 64 År
År som yrkesfotograf: Sedan slutet av 70-talet.
Bor: Sundbyberg, Stockholm
Hemsida: carlbengtsson.com
Instagram: @carlmbengtsson

Analogt/Digitalt? Digitalt
Liggande bilder/Stående bilder? Vad som krävs
Studio/Location? Location
Befintligt ljus/ Ljussatt? Befintligt Ljus
Svartvitt/Färg? Båda

Annons

cb_brides_september-october_2015_001 cb_fashion_tale_no1_2008_0004

När insåg du att du ville bli fotograf?
Det var när jag fick mitt första obetalda assistent jobb. Jag blev inspirerad att vara i en miljö tillsammans med människorna som jobbade i studion, där de väckte upp ett helt nytt tänk.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
Jag har nog egentligen aldrig haft någon avgörande ögonblick för min karriär. Men när jag började göra mina första skivomslag är väl ett. Som sedan ledde över till att fotografera olika mode jobb för magasin både utomlands och i Sverige är väl ett annat.

Vad inspireras du av?
När jag började jobba som fotograf inspirerades av såväl andra fotografer till enskilda jobb/verk.
Men idag inspireras jag av mina egna erfarenheter.

cb_brides_uk_2004_008 cb_brides_uk_jan-feb_2015_0000

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Peter Lindberg, Steven Meisel, Paolo Roversi, Bruce Weiber och en stor favorit är Jacques Henri Lartigue. Men även många nya fotografer som har kommit fram under senare år.

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Alicia Vikander.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Jag började jobba med att göra skivomslag. Efter 10 år med skivomslag övergick jobben allt mer till mode. Har aldrig varit riktigt etablerad reklam fotograf utan hängde med i modesvängen när den kom igång på 80-talet i Sverige.

cb_elle_germany_december_2013_001 cb_elle_germany_december_2015_04

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja

Berätta om ditt favoritjobb!
Jag skiljer inte ut mina jobb, alla jobb är lika roliga!

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Jag har inga drömprojekt just nu men drömmen är väl att få göra det här många år till.

Elle augusti 2011
Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Skynda långsamt. Ha inte för bråttom. Fotografi handlar om mognad, det tar lång tid att utveckla en stil som identifiera sig som fotograf.

cb_elle_sweden_february_2009_009 cb_elle_sweden_september_2013_007 cb_plaza_july_2004_013

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER CARL BENGTSSON

Name: Carl Bengtsson
Age: 64 
Years as a professional photographer: Since the late 70s.
Lives: Sundbyberg, Stockholm
Website: carlbengtsson.com
Instagram: @carlmbengtsson

Analog / Digital? Digital
Studio / Location? Location
Natural Light / flash? Natural Light
Black & White / Color? Both

When did you realize you wanted to become a photographer?
It was when I got my first unpaid assistant job. I was inspired to be in an environment with people who worked in the studio, where they brought up a whole new mindset.

Tell me about a career defining moment for you?
I guess I’ve never really had a defining moment in my career. But when I started making my first album cover which then led on to photograph different fashion jobs for magazines both in Sweden and abroad is one.

What inspires you?
When I started working as a photographer I was inspired both by other photographers and individual job/works.
But today I am inspired by my own experiences.

What other photographers do you admire / are your role models?
Peter Lindberg, Steven Meisel, Paolo Roversi, Bruce Weiber and a big favorite is Jacques Henri Lartigue. But also many new photographers who have arrived in recent years.

If you had to choose someone, anyone, to get the photograph, who had then been?
Alicia Vikander.

How has your journey as a photographer been like?
I started working with doing album covers. After 10 years with the album covers the jobs went more and more into fashion. I’ve never been a really established commercial photographer but hung with fashion turn when it started in the 80s in Sweden.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes

Tell us about your favorite job!
I don’t separate out my jobs, all jobs are just as fun!

Is there any project or task that you dream of?
I have no dream project right now, but the dream is to get to do this for many more years.

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Hurry slowly. Don’t rush. Photography is all about maturity, it takes a long time to develop a style that identifies you as a photographer.

You may also like: 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL

(3)
(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons


 
 


Annons

Laddar