Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOHNNY KANGASNIEMI


 

Namn: Johnny Kangasniemi
Ålder: 32
År som yrkesfotograf: 2 år
Bor: Stockholm
Hemsida: www.lundlund.com/photographers/johnny-kangasniemi
Instagram: @johnnykangasniemi

När insåg du att du ville bli fotograf?
Det kom rätt sent, när jag gjorde lumpen i Finland och nästan kom in på en fotoskola, vilket var extremt svårt då.

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig!
När jag vann årets fotograf i Finlands Elle Style awards, då fattade jag att jag nog kanske kommer att kunna komma nån vart i denna bransch. 🙂

Vad inspireras du av?
Allt möjligt. Musik, nyheter, film, dans, fester, människor i stort. Jag tror inte att man någonsin stänger av helt, utan bombarderas av intryck hela tiden, nu mera än någonsin.

Minns du din allra första modeplåtning? Hur gick det?
Haha! Ja det gör jag. Jag och min klasskompis i universitetet skulle hjälpa en modedesigner med hennes kollektion, så vi teamade upp för att plåta det tillsammans. Vi tyckte att det gick bra just då, men jag har inte bilderna kvar i portfolion om vi säger så.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ett konstant sökande, som tur nog har lugnat ner sig lite på sista tiden haha! Tror dock att det är bra att aldrig slappna av helt och hållet, utan fortsätta utvecklas hela tiden.

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
De fotograferna som har jobbat länge och lyckats hålla sig relevanta.

Fotograferar du helst i studio eller på location? (varför?)
Jag gillar båda, och det beror så mycket på vad man gör. I studio har du full kontroll, vilket även kan vara till din nackdel ibland.. Location tillför väldigt mycket till en bild etc.. kanske location ändå!?

Har du någon favorit i kamerautrustningen?
Canon 5D MkIV – get it!

 

Vilka färdigheter behöver man ha för att lyckas som modefotograf?
Det är helt klart till en fördel om man är social, vilket jag inte är (bara ibland), så man kan ju tydligen klara sig i alla fall.
Ett intresse för mode är ju också ett plus…

Berätta om ditt favoritjobb!
Alla är lika roliga. 😉

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Vogue Italia vore kul tihi

Om du inte var en fotograf, vad skulle du vara då?
Ekonom eller nåt annat roligt.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Just do it. Lyssna inte till någon annan (förutom ibland). Tro på dig själv och det du gör. Var lagom tjurskallig.

Du kanske också vill läsa: 
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

 

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOHNNY KANGASNIEMI

Name: Johnny Kangasniemi
Age: 32
Year as a professional photographer: 2 years
Living: Stockholm
Website: www.lundlund.com/photographers/johnny-kangasniemi
Instagram: @johnnykangasniemi

When did you realize that you wanted to be a photographer?
It was kind of late, when I did military traininging in Finland and almost got in to a photo school, which was extremely difficult then.

Tell us about a career difining moment for you!
When I won this year’s photographer in Finland’s Elle Style awards, I assumed that I might probably be able to get somewhere in this industry. 🙂

What are you inspired by?
Everything. Music, news, movies, dance, parties, people in general. I don’t think you should ever shut off completely, but be bombarded by impressions all the time, now more than ever.

Do you remember your very first fashion shoot? How did it go?
Haha! Yes I do. Me and my classmate at the university would help a fashion designer with her collection, so we teamed up to put it together. We thought it was fine then, but I don’t have the pictures left in the portfolio if we put it like that…

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
A constant searcher, luckily, has calmed down a bit lately! Haha! However, think it’s good to never relax completely, but continue to evolve all the time.

What other photographers do you admire as your role models?
The photographers who have worked for a long time and managed to stay relevant.

Do you prefer to photograph in studio or on location?
I like both, and that depends so much on what you do. In the studio you have full control, which can also be at your disadvantage sometimes .. Location adds a lot to a picture etc .. maybe location anyway!?

Do you have any favorite in the camera equipment?
Canon 5D MkIV – get it!
What skills do you need to succeed as a fashion photographer?
It is obviously an advantage if you are social, which I’m not (only sometimes), so you can clearly do it anyway.
An interest in fashion is also a plus…

Tell us about your favorite job!
Everyone is just as fun. 😉

Is there any project or mission that you dream of getting?
Vogue Italia would be fun tihi

If you were not a photographer, what would you be then?
Economist or something else fun.

What are your best tips for someone who is dreaming of becoming a photographer?
Just do it. Don’t listen to anyone else (except sometimes). Believe in yourself and what you are doing.

You may also want to read:
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER PATRICIA REYES
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER ALEXANDER DAHL 
INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER FRIDA MARKLUND

(15)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar