Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM


 

josefinebackstrom_1119

Namn: Josefine Bäckström
Ålder: 29 år
År som yrkesfotograf: 2 år
Bor: Stockholm
Hemsida: www.josefinebackstrom.com
Instagram: @josefine.backstrom

Analogt/Digitalt?
Plåtar uteslutande digitalt när det gäller jobb. Analogt blir det enbart på fritiden.

Annons

Liggande bilder/Stående bilder?
Jag hade någon vision om att jag gillade liggande bilder men har insett att jag mest tar stående bilder.

Studio/Location?
I början var studio den bekväma zonen att röra sig i, men jag gillar utmaningarna med location.

Befintligt ljus/ Ljussatt?
Att få arbeta i befintligt ljus är det bästa som finns, men tyvärr så lever vi i Sverige. Så några månader om året finns inte så mycket val tyvärr.

Svartvitt/Färg?
Älskar svartvitt! Fick jag välja så skulle alla mina bilder vara i svartvitt!

josefinebackstrom_1117 josefinebackstrom_1116

När insåg du att du ville bli fotograf?
Det var redan under tiden på gymnasiet när jag studerade foto, men hade svårt att föreställa mig att jag skulle kunna leva på det.

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
När jag flyttade in på Studio Mjuklyx (sitter fortfarande kvar) och fick möjlighet att jobba med egna projekt och bygga upp min portfolio.

Vad inspireras du av?
Jag inspireras av små saker. Kan vara tex en location som jag upptäcker. Sedan spinner jag vidare utifrån den och vad som skulle vara snyggt att göra just där.Och förhoppningvis resulterar det i något bra.

Berätta om ditt favoritjobb!
Ignorance is bliss. Det är min senaste utställning. Tycker om att träffa många olika personer, så det måste jag säga är ett favoritjobb.
josefinebackstrom_1125
Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Jag tycker att Peter Lindbergh är en riktigt grym fotograf. Gillar hur han jobbar med befintligt ljus och klassiska poser.

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
Har faktiskt ingen speciell person som jag önskar att få fotografera. Skulle jag få välja mellan 1 supermodell eller 10 random personer. Då hade jag valt 10 random.

Hur har din resa som fotograf sett ut?
I början så kändes det väldigt tungt. Då förstod jag inte hur jag skulle få in en tå för att visa vad jag går för. Efter ett tag så planade uppförsbacken av sig själv, och allt började snurra på. Ibland får jag stanna upp och titta tillbaka på allt man hunnit gjort.
Det är då jag inser att det faktiskt har gått väldigt fort, och att jag har fått jobba med många duktiga personer.

josefinebackstrom_1114 josefinebackstrom_1124

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Ja absolut! Nu känns det mer som en självklarhet när jag ska göra ett jobb. Jag vet hur jag vill att det ska se ut.

Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Känns som jag precis har börjat på min dröm. Så just nu ser jag fram emot vad framtiden ska erbjuda.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Inspireras. Våga tro på det du gör. Fullt ös.

josefinebackstrom_1122 josefinebackstrom_1118 josefinebackstrom_1115

Samtliga bilder är tagna av Josefine Bäckström. 

_

INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER JOSEFINE BÄCKSTRÖM

Name: Josefine Bäckström
Age: 29 
Years as a professional photographer: 2 years
Lives: Stockholm
Website: www.josefinebackstrom.com
Instagram: @ josefine.backstrom

Analog/Digital?
Exclusively digital in terms of jobs. Analog is for my free time.

Landscape picture/portrait picture?
I had a vision that I liked landscape images but have realized that I mostly take portrait pictures.

Studio/Location?
In the beginning the studio was the comfortable zone to move in, but I like the challenges of location.

Daylight/Flash?
The opportunity to work in existing light is the best there is, but unfortunately we live in Sweden. So a few months a year is not much choice, unfortunately.

Black & White/Color?
Love black and white! I had to choose it would be all my photos in black and white!

When did you realize you wanted to become a photographer?
It was during the time in high school when I studied photography, but found it hard to imagine that I could live on it.

Tell me about a career defining moment for you?
When I moved into the studio Mjuklyx (sitting still) and had the opportunity to work on my own projects and build up my portfolio.

What inspires you?
I am inspired by small things. Could be a location that I discover. Then I’ll go on the basis of it, and what would be neat to do there. Hopefully it will result in something good.

Tell us about your favorite job!
Ignorance is bliss. It’s my last show. I like to meet many different people, so I must say it is a favorite job.

What other photographers do you admire / are your role models?
I think Peter Lindbergh is a really awesome photographer. Like how he works with the ambient and classical poses.

If you had to choose someone, anyone to photograph, who would that be?
I actually have no specific person that I want to photograph. If I would have to choose between one supermodel or 10 random people. Then I would pick 10 random.

How was your journey as a photographer?
In the beginning it felt very heavy. I did not understand how I would get to show what I can do. After a while leveling up the hill by myself, and everything began to spin. Sometimes I stop and look back at everything. That’s when I realize that it actually has gone very quickly and I had to work with many talented people.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
Yes absolutely! Now it feels more like a matter of course when I do a job. I know how I want it to be.

Is there any project or task that you dream of?
Feels like I have just started my dream. So right now I’m looking forward to what the future will offer.

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Be inspired. Dare to believe in what you do. All in.

All photos are taken by Josefine Backstrom.

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar