Annons
Annons

INTERVIEW WITH PHOTOHGRAPHER NINA HOLMA


 

08_oumie_091

Namn: Nina Holma
Ålder: 34
År som yrkesfotograf: 4 år, innan dess fotoassistent i ca 5 år.
Bor: Södermalm, Stockholm
Hemsida: www.ninaholma.com
Instagram: @ninaholma

När bestämde du dig för att du ville bli fotograf?
Jag har alltid haft ett intresse för foto och fick min första systemkamera på gymnasiet när jag fortfarande bodde i Falun. Jag hade alltid med mig min kamera och spenderade hundratals timmar i skolans mörkrum och även på Falu Fotoklubb. När jag några år senare tog studenten flyttade jag till Spanien. Jag träffade där en yrkesfotograf och insåg att det går att ha fotografi som yrke och inte bara en hobby.

Annons

Berätta om ett karriäravgörande ögonblick för dig?
När jag 22 år gammal valde att satsa på foto fullt ut och flyttade till Australien för att plugga foto.

07_ester_129_final 01_ester_059_final

Vad inspireras du av?
Människor, färger, former och ljus

Vilka andra fotografer beundrar du/har som dina förebilder?
Helmut Newton, Tim Walker, Camilla Åkrans

Om du fick välja en person, vem som helst, att få fotografera, vem hade det då varit?
David Bowie

09_hideseek_072_final_lev 09_pk_konst_070_final_lev

Hur har din resa som fotograf sett ut?
Efter 3 år i Australien flyttade jag till Stockholm och fick där ett jobb som fotoassistent hos Calle Stoltz. Det var en fantastisk skola och Calle lärde mig väldigt mycket. På helgerna brukade jag styra upp egna testfotograferingar för att bygga min egen portfolio. Efter åren hos Calle arbetade jag som frilansassistent hos flera svenska och internationella fotografer. Till slut kom jag till en punkt när egna fotojobb tog över och jag kunde sluta som assistent och istället arbeta som fotograf på heltid.

Känner du att du har hittat din egna stil och vem du är som fotograf?
Jag tycker absolut att jag har hittat en stil och ett eget utryck som känns mig, men alla utvecklas och förändras.

01_tricia_074 03_both_265

Berätta om ditt favoritjobb!
Eftersom att jag har min hobby som mitt jobb så är de flesta dagarna på jobbet kul.
Finns det något projekt eller uppdrag som du drömmer om att få?
Inget specifikt jobb, men jag strävar efter jobben där jag får full kreativ frihet och goda resurser för att kunna genomföra jobben utan begränsningar.

Vilka är dina bästa tips till någon som drömmer om att bli fotograf?
Se till att assistera en riktigt grym fotograf men glöm inte bort att fotografera mycket själv trots att assistentyrket tar upp mycket av din tid. Arbeta hårt och var ödmjuk. Tro på er själva!

19_boy_081 04_boy_032 05_hopestreet_078

_

Name: Nina Holma
Age: 34
Years as a professional photographer: 4 years, before that a photo assistant for about 5 years.
Lives: Södermalm, Stockholm
Website: www.ninaholma.com
Instagram: @ninaholma

When did you decide you wanted to become a photographer?
I’ve always had an interest in photography and got my first SLR in high school when I still lived in Falun. I always had my camera with me and spent hundreds of hours in the school darkroom and also Falu Fotoklubb. When I some years later graduated I moved to Spain. I met a professional photographer and realized that it is possible to have photography as a profession and not just a hobby.

Tell me about a career defining moment for you?
When I was 22 years old I chose to invest in photo full on out and moved to Australia to study photography.

What inspires you?
People, colors, shapes and light

What other photographers do you admire / are your role models?
Helmut Newton, Tim Walker, Camilla Åkrans

If you had to choose someone, anyone, to get the photograph, who had then been?
David Bowie

How has your journey as a photographer been like?
After 3 years in Australia, I moved to Stockholm and got a job there as a photo assistant at Calle Stoltz. It was a great and Calle taught me a lot. On weekends, I used to do my own test shoots for my own portfolio. After years with Calle, I worked as a freelance assistant for several Swedish and international photographers. Eventually I came to a point when my own photo shoot took over and I could stop working as an assistant and instead work as a photographer full time.

Do you feel that you have found your own style and who you are as a photographer?
I definitely think I’ve found a style and my own expression that feels like me, but we all evolve and change.

Tell us about your favorite job!
Since I have my hobby as a job – most days on the job is fun.

Is there any project or task that you dream of?
No specific job, but I aspire to do jobs where I have full creative freedom and good resources to carry out jobs without restrictions.

What are your best tips for someone who dreams of becoming a photographer?
Make sure to assist a really awesome photographer but do not forget to photograph for yourself despite if the assistant profession takes up much of your time. Work hard and be humble. Believe in yourselves!

(182)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar