Annons
Annons

PHOTO TOUR ON NEW ZEALAND DAY 15


 

Vi kom fram till vårt slott (yes vi bodde på ett slott) kvällen innan och åt lyxig middag i en restaurang med dresscode där ingen av oss egentligen var tillräckligt fint klädda för att få vistas men det var väldigt god mat. När vi vaknade upp dagen efter, dag 15 på fotoresan var planen en hike genom Tongariro. Men det ösregnade pga cyklonen och liften och shuttlebussarna var inställda så vi tog det säkra före det osäkra och hade lite fotoundervisning och bildvisning på slottet istället i väntan på att vädret ev skulle bli bättre. Sedan åkte vi till det här stället (också känt från filmscenen där Gollum fångar en fisk och äter rå i Sagan om Ringen) och fotograferade.

Annons

_

We arrived at our castle (yes we stayed at a castle) the night before and ate a luxury dinner in a dresscode restaurant where neither of us was really well dressed to stay but it was very good food. When we woke up the day after, day 15 on the photo tour, the plan was a hike through Tongariro. But it was raining because of the cyclone and the lifts and shuttle buses were canceled so we took it safe before it was insecure and had a little photo show and slide show at the castle instead of waiting for the weather to get better. Then we went to this place (also known from the movie scene where Gollum catches a fish and eats raw in the Lord of the Ring) and photographed.

Och eftersom vi till och med hade lite blå himmel här så kände i alla fall halva gruppen ”yes vi kör ändå, let´s do the hike!” och så delade vi upp oss i två grupper där ena gruppen tog sikte på Tongariro Crossing med mål att gå upp till red crater och emerald lakes och den andra gruppen körde fotostopp längs vägen till nästa hotell (och bilderna de fick på gröna kullar med magiskt ljus…)

_

And because we even had some blue skies here, at least half of the group felt ”yes let’s do the hike!” And then we split into two groups where one group aimed at Tongariro Crossing with the aim of going up to the red crater and emerald lakes and the other group drove a photo stop along the way to the next hotel (and the pictures they got on green hills with magic lights …)

När vi kom framtill Tongariro var det väldigt molnigt och dimmigt men i alla fall inget regn. Så vi började hiken. Själv tog jag min stora ryggsäck, fullpackad bara för träningens skull. Ska man ändå ut på en hike kan man väl lika gärna…?

_

When we arrived at Tongariro it was very cloudy and foggy but at least no rain. So we started the hike. I myself took my big backpack, packed just for the training. Should I still go on a hike, I might as well …?

Det blåste ganska mycket men det var inget mot vad det skulle göra när vi kom högre upp…

_

It was windy but there was nothing compared to when we got up higher…

När vi hade gått i ungefär två timmar kom vi upp till den alpina zonen. De sista vi mötte på vägen var en grupp killar från Indien iklädda svarta plast sopsäckar som skydd som sa åt oss att vända för det var för dåligt väder. Vid det laget blåste det en hel del och regnade men alla i gruppen var på gott humör och ingen kände att lite regn och vind skulle hindra oss. Så vi fortsatte!

_

When we had gone for about two hours, we came up to the alpine zone. The last we met on the way were a group of guys from India wearing black plastic bagpipes as protection that told us to turn around because it was too bad weather. At that time, it was a lot of rain and raining, but everyone in the group was in a good mood and nobody felt that some rain and wind would prevent us from happening. So we continued!

Men ungefär en timma senare när vi var ännu högre upp och sikten var jättedålig, det blåste storm och haglade så vände jag om gruppen. Det var helt enkelt för dåligt väder och ingen sikt så det vi ville se och fotografera hade vi ändå inte kunnat. Och dessutom började klockan bli ganska mycket och ville ha ned alla från berget innan solen gick ned.

_

But about an hour later when we were even higher up and the sight was terrible, the wind stormed and hagged, I turned around the group. It was simply for bad weather and no sight so what we wanted to see and photograph we could not have done. And in addition, it was getting late and I wanted to have everyone down from the mountain before the sun went down.

Så vi vände om och var nere igen vid bilarna någon timma eller två senare. Helt genomblöta. Jag hade helt fel vantar med mig. Först hittade jag ett par liner i fickorna som blev blöta på en minut. Sedan tog jag på mig ett par jag trodde var water resistant men de var de inte så de blev blöta ännu snabbare. Det var alltså mindre bra att ha vantar på sig. Så jag gick utan vilket resulterade i att när vi var tillbaks till bilarna så kunde jag knappt röra fingrarna. Jag kunde nästan inte få upp min väska för att byta till torra kläder. Det var nästan komiskt. Jag har aldrig haft fingrar så ur funktion förut. Men regel nummer ett för att vara varm är att inte bli blöt och det hade jag ju inte lyckats så bra med.

_

So we turned around and were down at the cars an hour or two later. Completely soaked. I had the completely wrong gloves with me. At first I found a pair of liner in the pockets that became wet for a minute. Then I put on a couple of I thought they were water resistant but they were not so they became soaked even faster.  So I went without, which meant that when we got back to the cars I could barely feel my fingers. I could hardly get my bag to change to dry clothes. It was almost comical. I’ve never had fingers so out of order before. But rule number one to be warm is not to get wet and I would not have been so successful.

Det ösregnade verkligen på oss. Jag hade inte tagit på mig mina gaiters och det fick jag också lära mig en läxa av. Eftersom jag hade tights på mig som gick innanför mina hikingskor så rann allt vatten ned i skorna. Det var en liten pool med vatten vid mina fötter som plaskade för varje steg jag tog. Jag kunde på riktigt hälla ut vatten ur mina skor när vi kom fram till bilen sedan. Som tur var hade jag ombyte där. Torra sockar och skor. Och fötterna var inte kalla även om de var blöta eftersom jag hade ullstrumpor.

_

It really rained a lot. I had not taken my gaiters and I also learned a lesson. Because I had tights on me that went inside my hiking shoes, all the water got into the shoes. There was a small pool of water at my feet that splashed for every step I took. I could really pour water out of my shoes when we arrived at the car since. Luckily, I had a change there. Dry socks and shoes. And my feet were not cold even though they were wet because I had wool socks.

Men när vi satt i bilarna sedan och summerade dagen så kände ändå alla i hela gänget som hade gjort hiken att de var glada att de hade gjort den. Att det var en upplevelse och även fast det var jättedåligt väder och vi var så blöta så hade det varit värt. Och alla hade bra energi och härligt humör vilket gjorde att det aldrig kändes jobbigt ens. Någongång i framtiden får jag komma tillbaka och göra om den och hoppas på bättre väder!

Den allra sista dagen på fotoresan, dag 16 spenderades med att köra tillbaka till Christchurch och dagen efter körde vi alla deltagarna till flygplatsen. Några fortsatte resa, Australien, Bali osv. Några åkte hem. Jag åkte till New York i en vecka. Ska berätta mer om vad jag gjorde där!

Fotoresan på Nya Zeeland var en av de bästa upplevelserna jag någonsin gjort. Det var ett otroligt härligt gäng deltagare med på resan och vi fick se så många fantastiska platser. Mitt team gjorde ett grymt jobb och jag saknar allt redan.

Några av er har undrat om det blir någon ny fotoresa till Nya Zeeland och det blir det! Men först 2019. Nästa år blir det ju Patagonien vilket jag ska berätta mer om i ett eget inlägg. Men det kommer bli minst lika bra. Det är en annan helt otrolig plats!

_

But when we sat in the cars and summed up the day, everyone still felt the whole gang that had made the hike that they were happy that they had done it. That it was an experience and even though it was crazy weather and we were so wet it would have been worth it. And everyone had good energy and a great mood which made it never feel hard even. For some time in the future, I’ll come back and redo it and hope for better weather!

The last day of photo tour, day 16 was spent driving back to Christchurch and the day after we drove all the participants to the airport. Some continued travel, Australia, Bali, etc. Some went home. I went to New York for a week. Will tell you more about what I did there!

The photo tour in New Zealand was one of the best experiences I’ve ever done. It was an incredibly nice group of participants on the trip and we saw so many amazing places. My team did a great job and I miss everything already.

Some of you have wondered if there will be a new photo tour to New Zealand and it will be! But not until 2019. Next year, it will be Patagonia, which I will tell you more about in a separate post. But it will be at least as good. It’s another absolutely amazing place!

(0)
(0)
Kommentera | Translate
 

Annons
Annons


Laddar