Annons
Annons

SEVEN SUMMITS COURSE IN NEW ZEALAND


 

I slutet av mars var jag på Nya Zeeland för att gå en mountianeering kurs med Adventure Consultants på Franz Josef Glacier. Här är min story från den veckan!

_

In the end of March, I was in New Zealand to do a mountianeering course with Adventure Consultants on Franz Josef Glacier. Here’s my story from that week!

Annons

Jag landade på Christchurch flygplats och hämtade ut en hyrbil för att köra i 6 timmar till Wanaka (min favoritstad på Nya Zeeland). Sov en natt på hotell för att sedan åka till Adventure Consultants kontor för att möta upp min guide och påbörja kursen!

_

I landed at Christchurch airport and picked up a rental car to drive for 6 hours to Wanaka (my favorite city in New Zealand). I slept a night at a hotel then I went to the Adventure Consultant’s office to meet my guide and start the course!

Efter att ha hälsat på Andy Cole som skulle vara min guide den kommande veckan började vi kontrollera min packning. Vi tog bort saker som inte behövdes och kompletterade med sådant jag saknade.

_

After saying hello to Andy Cole who would be my guide this coming week, we started checking my gasket. We removed things that were not needed and supplemented with what I missed.

Allt detta var i högen ”att ta med”.

_

All this was what we put in ”to bring”.

Sedan lastade vi in vår packning, rep och mat i bilen och började köra mot Franz Josef Glacier.

_

Then we loaded our packing, ropes and food in the car and started driving towards Franz Josef Glacier.

Vägen går genom Haast Pass som är en väldigt vacker men farlig väg.

_

The road goes through Haast Pass which is a very beautiful but dangerous road.

Det är så snyggt när molnen lägger sig över bergen sådär.

_

It’s so nice when the clouds set over the mountains like that.

När vi kom fram till glaciären så kunde vi tyvärr inte flyga helikopter upp samma dag eftersom det var för dåligt väder. Så även om molnen är fina att titta på och fotografera så gör de att det inte går att flyga. Så vi fick bo en natt i en stuga och efter kontakt med helikopter företaget så såg det ut som att de kunde flyga upp oss morgonen efter.

_

When we arrived at the glacier we were unable to fly the helicopter up the same day because the weather was bad. So even though the clouds are nice to watch and photograph, they make it impossible to fly. So we had to stay one night in a cabin and after we had contact with the helicopter company, it looked like they could fly up the following morning.

Stugan var väldigt enkel och spartansk. Det fanns plats för 12 personer men vi var de enda där.

_

The cottage was very simple and spartan. There was room for 12 people but we were the only ones there.

Resten av dagen ägnades åt att lära sig om knopar, rep och karbiner. Här gör Andy en tape knot.

_

The rest of the day was devoted to learning about knots, ropes and carbons. Here Andy makes a tape knot.

Jag fick öva på alla men har redan glömt bort de flesta… Då har jag ändå köpt en bit rep att öva med hemma. Tyvärr har jag bara gjort det en gång. Måste se till att kunna allt igen nu innan nästa berg.

_

I got to practice all of them but have already forgotten most … I’ve still bought a piece of rope to practice at home. Unfortunately, I’ve only done it once. Must make sure I remember everything now before the next mountain.

Vi pratade om vad det var för skillnad på olika karbiner och vad man använder dem till.

_

We talked about the difference between different carbons and what they are used for.

Den här kan jag i alla fall! Dubbelåttan. Den använder man för att knyta in sig i sin sele när man klättrar.

_

I can do this at least! Double Eight. It is used to tie in the harness when climbing.

Fick också träna på att vika ihop repet för förvaring/transport.

_

Also had the opportunity to learn how to fold the rope for storage / transport.

Sedan tog Andy med mig till Matherson Lake för att fotografera.

_

Then Andy took me to Matherson Lake to photograph.

Nu syns inte bergen men annars är det här ett av Nya Zeelands mest fotograferade ställen. Den spegelblanka sjön ger vackra reflektioner.

_

Now the mountains are not visible but otherwise this is one of New Zealand’s most photographed places. The mirror-blue lake provides beautiful reflections.

Jag organiserade min packning lite till inför morgondagen. Jag packar i olika påsar i olika färg för att hålla reda på mina saker. I den blå finns ex underställ och andra kläder medan den gröna har ytterplagg som mössa, vantar och down jacket.

Andy lagade middag åt oss i stugan på kvällen och ett tyskt par anlände och gjorde oss sällskap. Sedan somnade jag, full av förväntan inför att äntligen få komma upp på glaciären nästa dag!

_

I organized my packet a little before the next day. I pack in different bags of different colors to keep track of my things. In the blue there are my underwear and other clothes, while the green has outerwear like the cap, the gloves and the down jacket.

Andy made dinner for us in the cabin in the evening and a German couple arrived and made us company. Then I fell asleep, full of anticipation to finally get up on the glacier the next day!

Vi packade med oss all packning och körde till platsen där helikoptern skulle flyga oss upp på glaciären. Vi har varsin ryggsäck, gula påsarna är mat, rep, snowsticks, tält, lampa och annat med oss.

_

We packed all our things and drove to the place where the helicopter would fly us up on the glacier. We had a backpack each, the yellow bags are food, ropes, snowsticks, tents, lamps and other things with us.

Allt måste vägas in innan man lastar det i helikoptern. Min ryggsäck vägde vid det tillfället 15 kg. Men då var alla vassa grejer som stegjärn, isyxa etc + kamera utanför ryggsäcken. Men 15 kg är bra! Det kan jag bära en hel dag utan problem. Det är värre när det är över 20 kg. Då är det rätt tungt alltså.

_

Everything must be weighed in before loading it in the helicopter. My backpack weighed 15 kg at that time. But then all the sharp stuff like stew, ice axe etc + camera outside the backpack. But 15 kg is good! I can spend a whole day without problems. It’s worse when it’s over 20 kg. Then it is quite heavy.

Jag hade bara flygit helikopter en gång förut så jag var sjukt taggad på detta!

_

I just had to fly a helicopter once before so I was looking forward to this!

Fick till och med framsätet!

_

I even got to sit in the front!

Alltså det är ju så coolt!

_

This is so cool!

Nästan högst upp på Franz Josef glacier skulle vi. När man gör en turist glaciärsvandring så är man längst ned.

_

We were about to go almost to the top of the Franz Josef glacier. When you make a tourist glacier trip, you are at the bottom.

Yes! Här släppte helikoptern av oss med alla våra grejer. När man hoppat av helikoptern så måste man hålla fast alla saker som ev kan blåsa iväg för det blåser sjukt mycket när helikoptern lyfter. Jag fick inte ens ha på mig keps eller solglasögon just då. Blev tvungen att stoppa dem i ryggsäcken.

_

Yes! Here the helicopter dropped off us with all our stuff. When jumping off the helicopter, you have to hold on to all things that may blow away because it’s blowing badly when the helicopter is lifting. I did not even wear my cap or sunglasses at the time. Had to put them in the backpack.

Sedan tog vi på oss stegjärnen och vandrade ned 200 m till Centennial Hut där vi skulle bo kommande veckan. Bara att ta sig in i stugan var ett äventyr. Det kanske inte ser så lurigt ut men när jag skulle klättra upp på stenarna med stegjärnen på så var det första jag gjorde att rispa sönder mina byxor haha. Jag lagade dem med silvertejp sedan så det löste sig.

_

Then we took our crampons and walked 200m to Centennial Hut where we were going to stay this coming week. Just getting into the cottage was an adventure. It may not look so foolish but when I was going to climb the rocks with the ladders, it was the first thing I did was break my pants, haha. I fixed  them with silver tape afterwards.

Utedasset! / The outhouse!

Inne i stugan möttes vi av de här två Australiensarna som höll på att gå en kurs inför deras bestigning av Mt Vinsoon på Antarktis.

_

Inside the cottage we met these two Australians who were heading for their Mt Vernon climbing in Antarctica.

Vi packade in våra grejer och gjorde lunch. Lunchen bestod varje dag av mackor (vilket var lite tråkigt i längden men samtidigt väldigt praktiskt). Vi rostade bröd med hjälp av gaskök.

_

We packed our stuff and made lunch. The lunch consisted of sandwiches (which was a bit boring in the long run but at the same time very practical). We cooked bread with the help of a gas cooker.

Det fanns ingen osthyvel heller så vi skar bitar av ost. Däremot hade min guide tagit med färsk basilika. Kändes väldigt lyxigt!

_

There was no cheese cutter either, so we cut pieces of cheese. My guide had brought fresh basilica. Felt very luxurious!

Efter lunchen drog vi på oss stegjärnen för att gå ut och öva stegjärnsteknik och self arrest. Jag fick instruktioner i olika tekniker för att ta sig fram på glaciären beroende på hur brant det var. Vi gick sedan till ett ställe där vi skulle träna på self arrest. Det innebär att om man får ett fall på glaciären så ska man med hjälp av sin isyxa kunna stanna sitt fall innan man ex ramlar ned i en glaciärspricka eller liknande. Så vi hade en brant där jag fick ramla på olika sätt. På rygg med fötterna först, på mage med fötterna först, på mage med huvudet först och det läskigaste: När min guide höll i min fot så jag dinglade över branten med huvudet först på rygg och sedan släppte han taget. Men jag lyckades i stort sett varje gång att få stopp på mitt fall. Jag skulle gärna vilja öva mer på det dock.

Vi gjorde också en grej som var att min guide höll mig om benen och jag fick blunda och utan förvarning så ryckte han undan fötterna på mig så jag föll. Då var tanken att jag skulle ”falla på spetsen på min isyxa” och om jag inte gjorde det så föll jag ju ned för branten. Det hela var väldigt lärorikt. Vi var nog ute i fem timmar och höll på. Så när vi kom tillbaks till stugan var jag superhungrig. Andy lagade värsta goda middagen åt oss och vi hängde med australiensarna och deras guide Mike.

_

After lunch, we put on our clambers to go out and practice the technique and self arrest. I got instructions in different techniques to get on the glacier depending on how steep it was. We then went to a place where we would practice self arrest. This means that if you get a fall on the glacier, you should be able to stop your fall with the help of your ice axe before falling into a glacier crack or the like. So we had a steep where I had to fall in different ways. On my back first, on my stomach first, on my stomach with the head first and the scary: When my guide held my foot, I dangled over the head with my head first on my back and then he let go. But I managed almost every time to stop my case. I would love to practice more on that however.

We also did a thing that was my guide held my legs and I got shut and without warning, he pushed my feet off so I fell. Then there was the thought that I would ”fall on the tip of my ice axe” and if I did not, I fell down to the brink. The whole thing was very instructive. We were out there for five hours and were on. So when we got back to the cottage I was super hungry. Andy made good dinner for us and we hung out with the Australians and their guide Mike.

Efter middagen satte Mike upp fasta rep på klipporna utanför stugan som vi övade på. Jag hade gärna gjort mer av det för det var sjukt kul. Lite som Via Ferrata nästan. Du ska ta dig upp och ned på berget och samtidigt säkrar du dig i repet med hjälp av din repbroms och din pruskit (ett litet rep du sätter på det större repet). När du går uppför finns det ett hjälpmedel, en ascender som är som ett handtag som du skjuter framför dig som gör att du inte kan ”halka tillbaka” på repet eftersom den låser repet så du inte glider bak igen.

När jag kom tillbaka in till stugan igen så var jag så trött att jag somnade redan kl 21. Jag fick lägga mina blöta handskar i sovsäcken och sova med dem för att de skulle torka till nästa dag. Stugan hade ju ingen värme så det var bara ca 10 grader inomhus så blöta saker hade svårt att torka.

_

After dinner, Mike set up fixed ropes on the cliffs outside the cabin we were practicing. I would have liked to do more of this because it was so much fun. Little like Via Ferrata almost. You will take yourself up and down the mountain while securing yourself to the rope using your rope and your broom (a small rope you put on the bigger rope). As you walk up, there is a tool, an ascender that is like a handle that you shoot in front of you, which means that you can not ”slip back” on the rope as it locks the rope so you do not slip backwards.

When I came back to the cottage again, I was so tired that I fell asleep already at 21. I had to put my wet gloves in my sleeping bag and sleep with them to dry to the next day. The cottage did not have any heat so it was only about 10 degrees indoors so wet things were hard to dry.

Såhär vackert var det i solnedgången. / The beautiful sunset. 

Om någon undrar varför jag gillar berg och glaciärer: Ni ser ju hur det ser ut! Det är magiskt!

_

If anyone asks why I like mountains and glaciers: Just watch how it looks! It’s magical!

I stugan så var det inte jättevarmt så man fick alltid ha varm jacka, mössa och underställ på sig. Jag hade med mig ett par Adidas skor men det var helt fel val. De var alldeles för kalla! Jag fick inte heller plats med fötterna om jag hade tjocka strumpor så jag måste skaffa något annat jag kan ha i camp i framtiden. För man vill ju inte ha sina vandringskängor då.

_

In the cabin it was not really hot so you always had a warm jacket, hat and underwear. I had a pair of Adidas shoes with me but that was the wrong choice. They were way too cold! I also did not have room with my feet if I had thick socks so I have to get something else I can have in the camp in the future. Because you don’t want to have your hiking boots then.

Morgonen efter så lagade Andy lyxfrukost åt oss så jag vaknade upp till det här:

_

The morning after that, Andy made delicious food for us so I woke up to this:

Wow! Jag kan ärligt säga att all mat var över min förväntan och jag var ofta imponerad över kvaliten trots vi var uppe på ett berg.

_

Wow! I can honestly say that all food was beyond my expectation and I was often impressed with the quality even though we were on a mountain.

Eftersom det var dåligt väder den här dagen stannade vi i stugan för att träna på olika rep och prusikt tekniker. Här fick jag klättra upp och ned på ett rep och låtsas att jag hade fallit ned i en glaciärspricka och var tvungen att rädda mig själv.

_

Because there was bad weather this day, we stayed in the cabin to practice different ropes and techniques. Here I had to climb up and down on a rope pretending that I had fallen into a glacier crack and had to save myself.

Det var säkert fyra meter i tak i stugan så det fungerade bra att sätta upp rep att klättra på inomhus.

_

It was probably four meters to the roof, so it worked well to put ropes to climb indoors.

När jag klättrar upp på repet så använder jag två pruskits. En för foten som jag ställer mig i sådär och så skjuter jag upp den som är fäst i min sele och sätter mig ned, skjuter upp foten och så börjar jag om igen. Funkar superbra! Det enda var att jag fick väldigt mycket blåmärken efteråt där repen skavde in på vägen upp. Men ska man rädda livet på sig själv så är det väl värt det!

_

When I climb the rope, I use two pruskits. One for the foot that I put in this way and then I shoot up the one that is fastened in my harness and sit down, shoot my foot and then I start again. Works great! The only thing was that I got a lot of bruises afterwards where the ropes tore in on the way up. But if you’re saving your life, it’s worth it!

Jag fick också öva på hur man skulle bära repet vid glaciärsvandring och så fick jag nöta knopar igen i timmar. Vilken man ska använda vid vilket tillfälle och varför. Hur man gör dem korrekt. Hur man vet att de är korrekta. Så mycket att ta in!

Sedan hade Mike inomhus glaciär räddningsövning med de andra två som jag kikade på. De skulle egentligen flyga hem idag men vädret gjorde att helikoptern inte kunde hämta dem så de blev kvar i stugan en natt till.

Jag tränade också på olika rappelling tekniker på repet och passade på att sova lite middag.

_

I also learned how to wear the rope during glacier walking, and then I had to do knots again for hours. Which one to use at any time and why. How to make them correct. How to know they are correct. So much to take in!

Then Mike had indoor glacier rescue training with the other two that I watched. They would actually fly home this day but the weather meant that the helicopter could not pick them up so they remained in the cabin one more night.

I also trained on various rappelling techniques on the rope, and was looking forward to sleeping a little.

När vi vaknade upp nästa dag var vädret ännu sämre! Det var i stort sett snöstorm utanför stugan.

_

When we woke up the next day the weather was even worse! It was mostly snowstorm outside the cottage.

Men det hindrade oss inte från att gå ut och bygga snöankare, en annan sak jag behövde lära mig!

_

But that did not prevent us from going out and building snow anchors, another thing I needed to learn!

Man känner sig ändå ganska hardcore när man använder sin isyxa i en snöstorm…

_

You feel pretty hardcore when using your ice axe in a snowstorm…

Ned med en snowstick. Hur den ska placeras, varför, hur min ”sling” ska vara fastsatt, hur djupt ned den måste vara, varför man ska göra en ränna för sin sling osv var saker jag lärde mig.

_
Down with a snowstick. How it should be placed, why, how my ”loop” should be fixed, how deep it must be, why to make a mess for its loop etc, things I learned.

Efter en stund i stormen gick vi in och hade teori om spännande saker som höjdsjuka, frostskador, väder och vi pratade om utrustning och svårighetsgrader på berg.

Vi körde ett träningspass inomhus och lyssnade på The XX senaste skiva. Trodde inte jag skulle få höra den i en stuga på 2300 m höjd på Nya Zeeland.

Australiensarna blev kvar en natt till i stugan då de inte kunde bli hämtade idag heller. De diskuterade att gå ned några hundra meter för att bli hämtade längre ned men det hjälpte inte då vädret inte var bättre där heller och Franz Josef Glacier är ingen lätt glaciär att ta sig av utan att flyga helikopter. Man måste vandra genom ett farligt isfall och sedan simma över en glaciärsjö för att komma av den.

_

After a while in the storm we went in and had the theory of exciting things like altitude sickness, frostbite, weather and we talked about equipment and difficulty levels on mountains.

We drove a training session indoors and listened to the XX latest disc. I did not think I would hear it in a cabin at 2300 m in New Zealand.

The Australians stayed one night in the cabin because they could not be picked up today either. They discussed going down a few hundred meters to get caught down but it did not help when the weather was not better there either and Franz Josef Glacier is not an easy glacier to get off without flying a helicopter. You have to walk through a dangerous icefall and then swim over a glacier lake to get off.

Morgonen efter var vädret strålande så Mike och hans team packade ihop sina grejer och lämnade stugan.

_

The morning after, the weather was brilliant so Mike and his team packed their stuff and left the cottage.

En helikopter kom och hämtade dem. / A helicopter came and picked them up. 

Jag stekte pannkakor till frukost, så lyxigt! / I made pancakes for breakfast. So nice!

Mmmmm…

Sedan packade vi ihop våra prylar för en expedition! Nu väger min ryggsäck ca 20 kg. Det var knappt så allt fick plats. Den här ryggsäcken kommer från Osprey och är på 50 L. Storleken är ibland i minsta laget och jag saknar lite funktioner för att sätta fast grejer utanpå ryggsäcken. Jag har en annan från Osprey som är på 88 L som har lite mer features men det är ju å andra sidan så himla stor så om jag klarar mig på 50 L så väljer jag gärna det istället. Men jag ska nog skaffa en ryggsäck som är mer anpassad för klättring (som inte blir så hög ovanför huvudet för det gör att det är svårt att vrida nacken och se vad man håller på med) som är på ca 65 L. Tror det är rätt lagom för de flesta expeditioner jag ska genomföra den närmaste tiden.

_

Then we packed our gadgets for an expedition! Now my backpack weighs about 20 kg. It was barely so everything fit. This backpack comes from Osprey and is 50 L. The size is sometimes small and I do not have a lot of fun to put stuff on the backpack. I have another from Osprey who is 88 L who has a little more features but on the other hand, so big so if I can handle 50 L, I’d rather choose it instead. But I’ll probably get a backpack that’s more suited for climbing (which does not get so high above the head because it’s hard to turn your neck and see what’s happening) that’s about 65 L. Think it’s right Just for most expeditions I will carry out in the near future.

Sedan lämnade vi stugan och satte på oss våra stegjärn. Mina kommer från Black Diamond och de är anpassade för isklättring vilket vi skulle prova under dagen!

_

Then we left the cottage and put on our crampons. Mina comes from Black Diamond and they are adapted for ice climbing which we would try during the day!

Vi började vandra iväg på glaciären, inknutna i rep med knutar på (så de tar det mesta av vikten vid ett fall ned i en glaciärspricka. Vi fick använda flera olika stegjärnstekniker under vår vandring då det var olika brant på olika ställen. På ett ställe var det superbrant nedför så då gick det inte ens att gå ned som vanligt utan man fick i stort sett klättra ned baklänges med tekniken ”North Wall”. Det varma vädret och den starka solen gjorde att snön var varm och lös också. Ibland när man satte sin isyxa i snöväggen så bara föll den ur. Läskigt. Men då fick man stoppa in hela skaftet istället för bara spetsen.

Det var extremt varmt på glaciären. Solen grillade oss. Jag hade 50 i solskyddsfaktor men kände ändå hur jag brände mig. Och jag började dagen med alldeles för mycket kläder på mig:

_

We started walking on the glacier, incubated in ropes with knots on (so they take most of the weight of a fall into a glacier crack. We used to use several different step iron techniques during our walk as there were different rocks in different places. It was super-burned down, so it did not even go down as usual, but it was almost impossible to climb backwards with the ”North Wall” technique. The warm weather and the strong sun made the snow warm and loose too. Put his ice-ax in the snow wall so it just fell out. Scary, but then you had to put in the whole shaft instead of just the tip.

It was extremely hot on the glacier. The sun grilled us. I had 50 in sunscreen but still felt how I burned. And I started the day with too much clothes on me:

Tog av både jackan och byxorna vid första stoppet för det var för varmt! Jag hade från början med mig ett par Acne solglasögon men de ratade Andy snabbt när vi kollade utrustning på AC:s kontor innan vi drog. Man behöver speciella glaciärglasögon som täcker på sidorna och jag förstår verkligen varför. Det är sjukt bländande i solen med all snö som reflekterar.

Vi gick uppför, nedför, manövrerade runt glaciärsprickor. Ibland gick vi över dem på små snöbroar (läskigt). Och sådär höll vi på i tre timmar. Tills vi stannade för lunch och isklättring.

_

Took off both the jacket and the pants at the first stop because it was too hot! I initially brought with me a pair of Acne sunglasses but they were quickly dissed by Andy when we checked out equipment at AC’s office before we left. You need special glacier goggles that cover the sides and I really understand why. It is ill dazzling in the sun with all the snow that reflects.

We walked up, down, maneuvered around glacier cracks. Sometimes we crossed them on small snow bridges (scary). And so we stayed for three hours. Until we stopped for lunch and ice climbing.

Vi valde en vägg som varit i skugga under morgonen för att isen skulle vara så hård och fast som möjligt. Jag säkrade Andy som klättrade upp till toppen och byggde ett ankare.

_

We chose a wall that had been shaded in the morning because the ice would be as hard and solid as possible. I secured Andy who climbed to the top and built an anchor.

Han lärde mig också hur jag skulle göra för att sätta upp säkringar längs vägen med is skruvar. Hur jag var tvungen att gräva med isyxan så djupt att det verkligen blev hård is, annars skulle de inte hålla. Och de håller inte speciellt länge heller, kanske bara 20 minuter sedan blir de för lösa.

_

He also taught me how I would do to put up fuses along the road with ice screws. How I had to dig with the ice axe so deep that it really became tough ice, otherwise they would not hold. And they do not last for a long time either, maybe just 20 minutes ago they become too loose.

Att isklättra var så jäkla coolt! I början var det mindre brant men sista halvan var verkligen vertikal vägg.

_

Ice climbing was so cool! At first it was less steep but the last half was really vertical wall.

”Ned med hälarna” ropade Andy åt mig. Man måste ha stegjärnen raka för att inte fötterna ska tappa greppet. Med en isyxa och en ishammare i varsin hand klättrade jag ändå upp till toppen sedan på första försöket. Andy var imponerad, han sa att det inte var många som gjorde det första gången. Sedan övade vi på rappelling igen och så klättrade jag upp igen i en spricka som hade lite mer hinder att ta sig runt andra gången. Vi byggde om ankaret på toppen och jag fick lära mig hur man gör för att göra en klättring utan att lämna kvar några värdefulla prylar längs vägen. Det här vill jag göra igen, så kul!

_

”Down with the heels,” Andy shouted at me. You have to have the rods straight so that your feet will not drop the grip. With an ice-ice and an ice hammers in each hand, I climbed up to the top since the first attempt. Andy was impressed, he said there were not many who did it the first time. Then we practiced rappelling again and then I climbed up again in a crack that had some more obstacles to get around the second time. We rebuilt the anchor on top and I learned how to do a climb without leaving any valuable gadgets along the way. I want to do this again, so fun!

Vi åt en välförtjänt lunch sedan. / After that we ate a well deserved lunch. 

Tror aldrig en macka smakat så gott. / I don’t think a sandwich has ever tasted so good. 

Det här är Andy. Han har en glaciärskjorta på sig som han kallade det. Han tyckte jag borde ha en också istället för att gå omkring i en svart underställströja från Icebreaker som jag hade efter lunch. Och efter att ha varit utsatt för den här värmen så förstår jag verkligen varför. En ljus skjorta hade varit så mycket härligare och svalare!

_

This is Andy. He has a glacier shirt like he called it. He thought I should have one too, instead of walking around in a black underwear shirt from Icebreaker that I had after lunch. And after being exposed to this heat, I really understand why. A light shirt would have been so much more nice and cooler!

Lite av den utrustning jag använde: Sele och stegjärn från Black Diamond, mountaineering handskar från Hestra och hjälm från Petzl. Allt köpt hos Naturkompaniet.

_

Some of the equipment I used: harness and steering iron from Black Diamond, mountaineering gloves from Hestra and helmet from Petzl. All purchased from Naturkompaniet.

För att fylla på mer vatten längs vägen fyllde vi vattenflaskor med snö. Tydligen ska man inte fylla dem med för mycket snö för då smälter den aldrig. Och inte heller om det är för lite vatten i flaskan så det här var ju fail haha. Den här snön smälte aldrig.

_

To fill more water along the way we filled water bottles with snow. Apparently you should not fill them with too much snow because it never melts. And neither if there is too little water in the bottle so this was fail hahaha. This snow never melted.

Där högst upp till vänster skulle vi, bredvid berget Moonlight.

_

Here at the top left we we’re headed, next to the mountain Moonlight.

Svettigt värre! Jag måste alltid skydda öronen pga får obehag i dem om jag inte gör det då jag hade mycket öroninflammationer som barn.

_

Sweaty! I always have to protect my ears because of their discomfort if I do not because I had a lot of ear infections as a child.

Här är vi på toppen av glaciären! Det enda som är högre nu är några toppar och här satte vi upp våra tält.

_

Here we are at the top of the glacier! The only thing that is higher now is a few peaks and here we set up our tents.

Alltså var kom alla prylar ifrån? Jag kan liksom inte förstå att vi har släpat med oss allt detta på egen hand. Crazy!

Andy lärde mig sätta upp ett tält korrekt (jag hade nog gjort det mindre korrekt men fått upp det annars).

_

So where did all the gadgets come from? I can not understand that we brought all this on our own. Crazy!

Andy taught me to set up a tent correctly (I’d probably have made it less correct but got it up otherwise).

Sedan lärde han mig att skotta ut ett hål vid öppningen för att underlätta för att komma in och ut ur tältet (så bra grej!)

Det blev väldigt snabbt kallt när solen började gå ned så jag tog på alla lager av kläder jag hade för att hålla värmen. Just att hålla sig varm och torr under en expedition är kanske det viktigaste. Blir man blöt blir man kall och det är svårt att torka något i minusgrader. Så det kan bli väldigt farligt.

_

Then he taught me to shoot a hole at the opening to make it easier to get in and out of the tent (such good thing!)

It was very cold when the sun began to go down, so I put on all the layers of clothes I had to keep warm. Just keeping warm and dry during an expedition is perhaps the most important thing. If you get wet you get cold and it’s hard to dry something in minus degrees. So it can get very dangerous.

Sådär! Mitt camp för kvällen! Jag hade bara en sovsäck som hade comfort -2 så jag var lite orolig för att det skulle bli för kallt då det skulle bli några minusgrader under natten. Men med en liner och massa kläder på så funkade det. Jag var inte varm men jag frös inte så mycket att det var outhärdligt heller. Jag har en uppblåsbar kudde också och dubbla liggunderlag.

_

There you go! My camp for the evening! I only had a sleeping bag that had comfort -2 so I was a little worried that it would get too cold as there would be a few degrees of minus during the night. But with a liner and lots of clothes on, it worked. I was not hot but I did not froze so much that it was unbearable either. I have an inflatable pillow as well as double bedpads.

När vi packat in alla våra grejer så såg det ut såhär. Allt som är vasst får stanna utanför tältet. Det gäller att lägga dem på något ställe bara där man hittar dem dagen efter (även om det blir snöstorm och de blir begravda under en meter snö). Så därför har jag mina stegjärn och ishammare vid min vandringsstav som jag använt för att spänna upp tältet med. Där kommer jag kunna hitta dem igen. Vad som också fått stanna utanför tältet är toalettpåsen. Yes. När man är på ett berg så får man bära med sig sin human waste.

Vi ägnade resten av kvällen åt att koka vatten. Först så vi skulle få mer vatten att dricka. Sedan för att kunna laga middag (som bestod av frystorkad mat den här gången) och också för att kunna få varsin flaska med varmvatten att ha i sovsäcken under natten. Jag hade min vid fötterna. Jag har en förmåga att alltid bli väldigt kall om fötterna och det var FANTASTISKT!

_

When we packed up all our stuff, it looked like this. Everything that is sharp may stay outside the tent. It is important to place them in one place only where they can find them the following day (even if there is a snow storm and they are buried under a meter of snow). So, therefore, I have my rods and ice hammers at my wand that I used to tension the tent with. There I will be able to find them again. What has also been left outside the tent is the toilet bag. Yes. When you are on a mountain, you have to carry your human waste.

We spent the rest of the evening boiling water. First, we would have more water to drink. Then to cook dinner (which consisted of freeze dried food this time) and also to be able to get each bottle of hot water to have in the sleeping bag during the night. I had my feet at my feet. I have the ability to always get very cold about my feet and that was AMAZING!

Att tälta på toppen av en glaciär i de här förhållanden var en upplevelse för livet. Wow alltså!

_

To count on the top of a glacier in these circumstances was an experience for life. So.. wow!

På morgonen efter så lagade Andy frukost till oss. Jag är egentligen inte jätteförtjust i gröt eller musli som blir klibbig men vad ska man göra? Det är bara att äta. Man måste ha energi.

_

In the morning, Andy made breakfast for us. I’m not really fortunate in porridge or musli that becomes tacky but what should you do? It’s just to eat. You have to have energy.

Solen började långsamt gå upp utanför tältet. Vi gjorde oss redo för att klättra till toppen av Moonlight.

_

The sun began to slowly rise outside the tent. We got ready to climb to the top of Moonlight.

Ready to go! Det var en enkel klättring på mindre än en timma upp och skönt att få komma igång och röra lite på sig och få upp värmen. Det är något jag verkligen lärt mig och blivit bättre på. Att hantera kylan. Att stå ut med den. Jag är frusen av mig så det här är egentligen inte den ultimata hobbyn för mig men jag vet att om jag gör X så kommer det bli bättre. Och jag ser fram emot att bli ännu bättre på rätt klädval vid olika förutsättningar osv för att kunna göra det bästa möjliga av situationen. Om jag ska göra Denali eller Vinson i framtiden så kommer det blir svinkallt. På nätterna -40. Det är galet.

Sedan packade vi ihop vårt camp och började gå tillbaka till stugan. Eftersom det var mer nedför än uppför och kallare och hårdare underlag tog vi oss framåt ganska snabbt. Efter bara tre timmar var vi vid foten av berget till stugan. Då säger min guide att vi ska klättra upp för en 50 m hög klippa i våra boots och med våra ryggsäckar! Det var kanske inte den mest avancerade klättringen men med de förutsättningarna blev det rätt kämpigt. Att ha en 20 kg tung ryggsäck på ryggen förändrar balansen en hel del också. Men det gick ganska bra. Det var slitigt att ta sig upp och jag slog i mitt knä rätt ordentligt vid ett tillfälle men vi kom upp!

_

Ready to go! It was an easy climb of less than an hour up and nice to get started and touch a little and warm up. That’s something I really learned and got better at. To handle the cold. To stand it. I’m mostly frozen myself so this is not really the ultimate hobby for me, but I know that if I do X, it will be better. And I’m looking forward to getting even better on the right clothes selection at different conditions, etc. to make the best of the situation possible. If I’m going to make Denali or Vinson in the future, it’s going to be bad. At night -40. It’s crazy.

Then we packed our camp together and started going back to the cottage. Because it was more downhill than cooler and colder and harder, we moved forward quite quickly. After just three hours we were at the foot of the mountain to the cottage. Then my guide tells us to climb for a 50m high cut in our boots and with our backpacks! It might not be the most advanced climb, but with those conditions it became quite fierce. Having a 20 kg heavy backpack on the back changes the balance a lot too. But it went pretty well. It was hard to get up and I hit my knee right at one point but we got up!

Att manövrera kring glaciärsprickor är inte superenkelt. Vi gick lite högre upp där det var lite mindre sprickor.

När vi var tillbaks i stugan igen käkade vi lunch och sedan bestämde vi oss för att flyga helikopter ut redan på eftermiddagen. Efter att ha kollat vädret så insåg vi att det inte skulle vara tillräckligt bra dagen efter när vi egentligen hade planerat att flyga ut och jag kunde inte riskera att fastna en dag till uppe på glaciären då jag hade en tid att passa. Så vi tog det säkra före det osäkra och beställde en helikopter.

Så vi packade ihop våra saker och städade ur stugan och vid 17 kom helikoptern och hämtade oss.

_

Maneuvering around glacier cracks is not super easy. We went a little higher up where there were a little less cracks.

When we were back in the cabin again we went for lunch and then we decided to fly the helicopter out in the afternoon. After checking the weather, we realized that it would not be good enough the day after we really planned to fly out and I could not risk getting a day up on the glacier as I had time to fit. So we took it safe before the unsafe and ordered a helicopter.

So we packed our stuff together and cleaned the cabin and at 17, the helicopter came and picked us up.

Här är Andy på väg upp från stugan med de sista grejerna.

_

Here is Andy coming up from the cottage with the last stuff.

Sedan flög vi ned från glaciären och åkte tillbaka till stugan vi sov i första natten för att duscha. Så skönt! Efter en middag vid Fox Glacier så körde vi tillbaka till Wanaka och krockade med ett rådjur på vägen. Så bilen fick bärgas och vi fick sova en natt på ett hotell mitt i ingenstans innan vi blev hämtade dagen efter. Det är sånt som hände, lite otur. Sista dagen efter lunch när vi var tillbaka i Wanaka hade vi teori och pratade om laviner. Sedan fick jag ett diplom och hade klarat av min första mountianeeringkurs! En sådan himla rolig och spännande upplevelse!

_

Then we flew down from the glacier and went back to the cabin we slept in the first night to shower. So nice! After a dinner at Fox Glacier we drove back to Wanaka and crashed with a deer on the road. So the car got carrier gas and we got to sleep one night in a hotel in nowhere before we were picked up the following day. That’s what happened, a little bad luck. The last day after lunch when we returned to Wanaka we had the theory and talked about avalanches. Then I got a diploma and had finished my first mountianeering course! Such a heaven a fun and exciting experience!

(0)
(0)
2 kommentarer | Translate
 

Annons
Annons


Laddar